13 sierpnia 2020

Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do wiadomości zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole, placówce. W komunikacie znalazły się również informacyjne dla rodziców oraz uczniów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow