2 stycznia 2023

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Revensbruck”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Składa się z części krajowej i europejskiej i jest skierowany do zespołów uczniów klas VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie dwóch utworów: jednego prezentującego wybrany utwór poetycki oraz drugiego z fragmentem prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück (bibliografia w załączeniu).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 3 marca 2023 r. przez koordynatorów z właściwych terytorialnie Oddziałów i Delegatur IPN (lista w załączeniu).

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu (w załączeniu) oraz na stronach internetowych:

Załączniki

zał. 1 bibliografia(1)
Data: 2023-01-02, rozmiar: 14 KB
zał. 2 lista koordynatorów(1)
Data: 2023-01-02, rozmiar: 14 KB
zał. 3 karta zgłoszenia(1)
Data: 2023-01-02, rozmiar: 21 KB
zał. 4 regulamin 2023(1)
Data: 2023-01-02, rozmiar: 31 KB