13 stycznia 2022

IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursieo ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o dokonaniach ks. Stanisława Konarskiego, a także innych wybitnych przedstawicieli kultury Oświecenia w Polsce poprzez kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny ks. Stanisław Konarski.

Literackie zadanie konkursowe polega na zredagowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych poniżej tematów:

  1. „Kształcenie szlachetnej młodzieży na rzetelnych i uczciwych obywateli ku chwale Bożej oraz ku wsparciu i ozdobie Ojczyzny” – na czym polega aktualność słów ks. Stanisława Konarskiego?
  2. Czego oczekiwał ks. Stanisław Konarski od nauczycieli oświeceniowych, mających kształcić i wychowywać młodego człowieka?
  3. Jakie były wymagania ks. Stanisława Konarskiego wobec uczniów Collegium Nobilium, dotyczące także ucznia współczesnej szkoły?

Multimedialne zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na jeden z podanych poniżej tematów:

  1. Scharakteryzuj reformę osiemnastowiecznego języka polskiego planowaną przez ks. Stanisława Konarskiego.
  2. Wskaż i uzasadnij doniosłą rolę teatru szkolnego Collegium Nobilium założonego przez ks. Stanisława Konarskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.

 

Załączniki

Regulamin
Data: 2022-01-13, rozmiar: 3 MB