13 sierpnia 2021

IV Kongres Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na  V Kongres Edukacji, który odbędzie się 30 września 2021 roku w formule online. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027

 

Sesje tematyczne i dyskusje eksperckie Kongresu będą prezentować możliwości, jakie pojawiły się w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Możliwości te są powiązane z czterema przekrojowymi priorytetami: transformacją cyfrową, uczestnictwem w życiu demokratycznym, włączaniem i różnorodnością oraz środowiskiem i walką ze zmianami klimatycznymi.

Podczas Kongresu obchodzony będzie jubileusz 20-lecia konkursu European Language Label. W ramach Europejskiego Dnia Języków zostaną przeprowadzone sesje tematyczne poświęcone nauce języków obcych. Odbędzie się również wręczenie nagród przyznanych w konkursie EDUinspiracje oraz w konkursach Komisji Europejskiej: Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniuEuropean Language Label.

Szczegółowe informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie dedykowanej wydarzeniu, pod linkiem: https://kongres.frse.org.pl/