2 stycznia 2023

IV Edycja Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2022/2023.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

szkół województwa lubuskiego

 

Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do włączenia się do czwartej edycji Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2022/2023. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, mając na względzie fakt, iż w poprzednich latach szkolnych Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół i przedszkoli województwa lubuskiego, Lubuski Kurator Oświaty podjął decyzję o wznowieniu Programu.

Wczesne wykrycie oraz właściwe wsparcie rozwoju zdolności i talentów dzieci to jedno
z najważniejszych zadań edukacji, a szkoła to miejsce, w którym każde dziecko powinno rozwijać swoją twórczość, aktywność i zainteresowania. W tym celu Lubuski Kurator Oświaty opracował Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”, którego wdrożenie w lubuskich szkołach ma zapewnić nie tylko wsparcie uczniom, chcącym rozwijać swoje zainteresowania, ale także nauczycielom i rodzicom zainteresowanym profesjonalnym rozwijaniem zdolności dzieci.

Szkoły, które przystąpią do programu będą miały za zadanie opracowanie Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów oraz systematyczne realizowanie ich założeń.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Programem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz do stworzenia Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów.

Do Programu mogą przystąpić również szkoły i przedszkola, które realizowały działanie w poprzednich edycjach.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu, poproszeni zostaną o wypełnienie ankiety.

Ankieta będzie aktywna od 20 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Załączniki