9 marca 2018

IV edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

„Finansoaktywni” to program edukacyjny organizowany przez Ministerstwo Finansów, skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (klasy siódme), klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Bieżąca edycja programu odbywa się pod hasłem „Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki”. Program ma na celu uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od rodzinnego po budżet państwa – oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach lokalnych.

Zgłoszenie do programu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.finansoaktywni.pl. Na adres szkoły w ciągu kilku dni zostanie dostarczony pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych, opracowanych przez specjalistów Ministerstwa Finansów we współpracy z metodykiem. Dostępnych jest 510 zestawów. W razie wyczerpania zapasów możliwe będzie pobranie materiałów w wersji elektronicznej ze strony www.

Zestaw zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, teczkę na materiały, 1 plakat edukacyjny, 4 zestawy 20 kart do gry edukacyjnej, długopisy z logo programu oraz płytę CD z prezentacją PowerPoint i animowanym filmem edukacyjnym.

 

Etapy konkursu :

 

W I etapie nauczyciel przeprowadza lekcję w oparciu o materiały z zestawu. Następnie uczniowie w maksymalnie trzyosobowych zespołach opracowują projekt inwestycji w ich otoczeniu o wartości do 100 tys. zł. i promują go w szkole. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza konkursowego na stronie programu: www.finansoaktywni.pl.

 

W II etapie Komisja Konkursowa wybiera 10 najlepszych projektów zgłoszonych ze szkół z całej Polski. Zwycięzcy przyjeżdżają do Warszawy, gdzie 14 czerwca odbędzie się uroczysty finał, podczas którego zaprezentują swoje prace oraz otrzymają nagrody rzeczowe, a także spotkają się z Youtuberem Kamilem „Kaluchem” Kalińskim. W programie wycieczki jest też zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP.

 

Więcej informacji o programie dostępne na stronie  www.finansoaktywni.pl.