10 marca 2023

IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”

Startuje IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”, który jest skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i ma na celu upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej.

Konkurs jest przeprowadzany jest w czterech kategoriach:

  • kategorie: plastyczna, literacka oraz tekst piosenki skierowane są wyłącznie do młodzieży w wieku od 15 do 21 lat, uczącej się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kategoria scenariusz lekcji skierowana jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni wyższych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać drogą elektroniczną w systemie rejestracji, za pośrednictwem strony www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną podczas rejestracji w Systemie kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z Pracą (plastyczna/tekst piosenki/literacka/scenariusz lekcji) drogą pocztową na adres:

Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie –
IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.

Prace konkursowe należy składać do 24 marca 2023 r.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a Komitet Honorowy tworzą

  • Prezydent RP – Przewodniczący;
  • Marszałek Sejmu RP;
  • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej;
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • Minister Edukacji i Nauki;
  • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Prosimy o zapoznanie się  z informacjami na stronie Konkursu, w tym z Regulaminem Konkursu