1 czerwca 2018

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” ogólnopolskie spotkanie.

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji zapraszamy nauczycieli, edukatorów, doradców metodycznych, konsultantów, specjalistów, nauczycieli akademickich i innych praktyków edukacji zaangażowanych w tworzenie nowoczesnej szkoły realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej do udziału w „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.

Podczas spotkania odbędą się wykłady i warsztaty dotyczące założeń projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem spotkania jest zapoznanie zainteresowanych osób z założeniami, standardami, zaleceniami metodologii opracowania programów nauczania oraz przykładowymi scenariuszami zajęć i lekcji, które posłużą następnie do opracowania koncepcji programów i zgłoszenia ich do konkursu.

Ogólnopolskie forum odbędzie się w terminie od 17 do 19 czerwca 2018 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Niepokalanowa, ul. Sochaczewska 5

Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, udziału, materiałów dydaktycznych, ubezpieczenia oraz zapewnia transport autokarowy spod Pałacu Kultury i Nauki od strony Kinoteki do hotelu i z powrotem.

Zgłoszenia do udziału: inspiratorium@fordewind.eu

Rekrutacja trwa do 11 czerwca 2018 r.