21 grudnia 2018

Informacje o egzaminie

Egzamin gimnazjalny jest:

• powszechny zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim;
• obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę);
• zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

Terminy egzaminu w roku szkolnym 2018/2019:

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

Termin główny egzaminu:

  1. Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa):

godzina 9.00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

godzina 11.00 – z zakresu języka polskiego.

 

  1. Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek):

godzina 9.00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych,

godzina 11.00 – zakresu matematyki.

  1. Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek):

godzina 9.00 –  na poziomie podstawowym,

godzina 11.00 – na poziomie rozszerzonym.

 

Termin dodatkowy egzaminu:

  1. Część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek):

godzina 9.00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

godzina 11.00 – z zakresu języka polskiego.

 

  1. Część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek):

godzina 9.00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych,

godzina 11.00 – zakresu matematyki.

 

  1. Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa):

godzina 9.00 –  na poziomie podstawowym,

godzina 11.00 – na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjne (CKE) oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/

https://www.oke.poznan.pl/cms,151,informacje.htm