30 maja 2018

Informacje dotycząca podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem szkolnym, w którym szkoły podstawowe wyposażone są w podręczniki dla klas trzecich zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Informujemy, że w przypadku potrzeby uzupełnienia zasobów podręczników z serii „Nasza szkoła” dedykowanych dla uczniów klas trzecich, zamówienia należy składać pisemnie, bezpośrednio do Lubuskiego Kuratora Oświaty, a nie tak jak dotychczas, poprzez dedykowaną stronę internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Lubuski Kurator Oświaty dysponuje również podręcznikami „Nasz elementarz” – do klasy pierwszej oraz „Nasza szkoła” – do klasy drugiej, które mogą być wykorzystywane jako materiał edukacyjny. Podręczniki takie będą przekazywane do zainteresowanych szkół i placówek na podstawie pisemnego wniosku dyrektora szkoły lub placówki, przesłanego na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 22aj ust. 2 ustawy o systemie oświaty czynności związane z gospodarowaniem podręcznikami i materiałami zgromadzonymi w bibliotece szkolnej wykonuje dyrektor szkoły. W związku z powyższym to dyrektor szkoły określa procedurę postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi podręcznikami. Wszystkie podręczniki są zaewidencjonowane w bibliotece szkolnej i w związku z tym powinny być zwracane przez uczniów, a następnie zdjęte z ewidencji lub pozostawione na stanie biblioteki jeżeli dyrektor szkoły (lub nauczyciele) uznają, że mogą posłużyć jako materiał edukacyjny.