28 kwietnia 2017

Informacja o naborze na projekty regularne w ramach 3. Osi Priorytetowej PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż 3 lipca 2017r. rozpocznie się kolejny nabór na projekty regularne w ramach 3. Osi Priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 – Edukacja transgraniczna. Celem działań prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy. Spowoduje to wzrost kompetencji i mobilności uczniów, studentów i absolwentów.

W ramach naboru do dyspozycji potencjalnych beneficjentów przeznaczono 3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do przykładowych działań, które mogą otrzymać dofinansowanie należą m.in. wspieranie edukacji językowej na każdym etapie kształcenia, organizacja wymian, staży, praktyk zawodowych, a także tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami z Polski i Niemiec.

Zachęcamy dyrektorów szkół województwa lubuskiego do zapoznania się z propozycjami projektów i zasadami naboru. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 29 września 2017r. Wszystkie niezbędne informacje o Programie oraz zasadach naborów dostępne pod adresem: www.plsn.eu.