26 lutego 2018

Lubuskie Ogólnopolskie Turnieje BRD 2018

W artykule znajdą Państwo informacje o zasadach przeprowadzenia na terenie woj. lubuskiego Ogólnopolskich Turniejów BRD w roku 2018. Komunikat dotyczy tylko konkursów organizowanych przez lubuski Wojewódzki Komitet Organizacyjny, którego członkiem jest Lubuski Kurator Oświaty. Informacje dodawane będą do artykułu na bieżąco i  w związku z tym zachęcamy Państwa do obserwowania zmian. Datę modyfikacji można sprawdzić w metryczce po wejściu w artykuł.

Uwaga 1. Informacja dotyczy turniejów organizowanych przez PZM we współpracy z innymi partnerami.

Uwaga 2. Od 9 kwietnia we wnioskach można uzupełnić liczbę uczestników etapu szkolnego http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd.

 1. Instrukcja sporządzania wykazu szkół dla organizatora powiatowego/gminnego.
 2. Skład lubuskiego Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Turniejów BRD.
 3. Rodzaje turniejów.
 4. List LKO do dyrektorów szkół podstawowych.
 5. List LKO do przedstawicieli gmin powiatów na terenie których starosta nie podjął się współdziałania w zakresie organizacji etapu powiatowego – w opracowaniu.
 6. Wykaz miejsc i terminów etapów gminnych/powiatowych/półfinałów/etapu wojewódzkiego.
 7. Rejestrowanie szkół do wszystkich rodzajów lubuskich Ogólnopolskich Turniejów BRD odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie: http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd.  Pomoc w obsłudze formularza: instrukcja do formularza zgłoszeniowego.
 8. Uwagi organizacyjne.
  Turniej dla uczniów sp, na terenie woj. lubuskiego,  jest organizowany w udoskonalonej,  w stosunku do regulaminu, formie. Pozostałe rodzaje turniejów organizowane są zgodnie z ich regulaminami z małym wyjątkiem dotyczącym oceniania gimnazjalistów w sposób przyjęty dala uczniów szkół podstawowych (tzn. liczymy punkty bez przeliczania wyniku na miejsca – wygrywa większa liczba punktów). Należy przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie komunikaty organizacyjne lubuskiego WKO a w sprawach nieuregulowanych w komunikatach zastosowanie mają regulaminy. Uwagi do organizacji etapu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych.
 9. Załącznik nr 1 ZGODA-OŚWIADCZENIE.
 10. Załącznik nr 2 – sprawozdanie z etapu szkolnego.
 11. Załącznik nr 3 – sprawozdanie z etapu międzyszkolnego/ miejskiego/ gminnego/ powiatowego.
 12. Komunikaty  lubuskiego WKO:
  nr 1/2018 – powołanie WKO;
  nr 2/2018 – organizacja konkursu dla sp;
  nr 3/2018 – organizacja konkursu dla gim;
  nr 4/2018 – baza pytań dla turnieju motoryzacyjnego.
 13. Strona ZO PZM w Zielonej Górze z informacją o turniejach – przykładowe testy, komunikaty lubuskiego WKO https://www.pzm.pl/zo/zielona-gora/brd.
 14. Strona PZM w Warszawie z informacją o turniejach – regulaminy, przykładowe testy, komunikaty Krajowego KO https://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje.
 15. Wykaz funkcjonariuszy Policji garnizonu lubuskiego odpowiedzialnych za pomoc przy prowadzeniu turniejów BRD.
 16. Wykaz funkcjonariuszy PSP wyznaczonych do prowadzenia konkurencji z udzielania pierwszej pomocy w powiatowych etapach turniejów BRD.
 17. Wyniki eliminacji powiatowych OT BwRD (Lubuskiego Konkursu BRD) – szkoły podstawowe 2017/2018.
 18. Wyniki eliminacji rejonowych do OTBwRD (Lubuskiego Konkursu BRD) w roku szkolnym 2017/2018.
 19. Wykaz gimnazjów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego OT BwRD.
 20. Wyniki etapu wojewódzkiego OT BwRD (Lubuskiego Konkursu BRD) – szkoły podstawowe.
 21. Wyniki etapu wojewódzkiego OT BwRD – gimnazja.
 22. REGULAMIN LUBUSKIEGO KONKURSU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 2017/2018.
 23. Wykaz uczniów, którzy otrzymali tytuł finalisty lub laureata etapu wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017/2018 (OT BwRD).
 24. Wykaz uczniów, którzy otrzymali tytuł finalisty lub laureata etapu rejonowego Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017/2018 (OT BwRD).

 


 1. Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
 2. Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.
 3. Wyniki etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.
 4. Wyniki etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.