12 lutego 2018

Informacja o lubuskich Ogólnopolskich Turniejach BRD 2018

W artykule znajdą Państwo informacje o zasadach przeprowadzenia na terenie woj. lubuskiego Ogólnopolskich Turniejów BRD w roku 2018. Komunikaty i inne materiały dodawane będą do tego artykułu na bieżąco. Ma to istotne znaczenie związane z metodami wyszukiwania informacji.

 1. Skład lubuskiego Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Turniejów BRD.
 2. Rodzaje turniejów.
 3. List LKO do dyrektorów szkół podstawowych – w opracowaniu.
 4. List LKO do przedstawicieli gmin powiatów na terenie których starosta nie podjął się współdziałania w zakresie organizacji etapu powiatowego – w opracowaniu.
 5. Wykaz organizatorów etapów powiatowych/ gminnych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) – w opracowaniu.
 6. Rejestrowanie szkół do wszystkich rodzajów lubuskich Ogólnopolskich Turniejów BRD (termin dla sp i gim: do 5 marca) odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie: http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd.  Pomoc w obsłudze formularza: instrukcja do formularza zgłoszeniowego.
 7. Organizacja etapu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych.
  Uwaga! Turniej dla uczniów sp, na terenie woj. lubuskiego,  jest organizowany w udoskonalonej,  w stosunku do regulaminu, formie. Pozostałe rodzaje turniejów organizowane są zgodnie z ich regulaminami. W przypadku sp w pierwszej kolejności mają zastosowanie komunikaty organizacyjne lubuskiego WKO a w sprawach nieuregulowanych w komunikatach zastosowanie ma regulamin. Uwagi do organizacji etapu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych.
 8. Sprawozdanie z etapu szkolnego Załącznik nr 2.
 9. Sprawozdanie z etapu międzyszkolnego/ miejskiego/ gminnego/ powiatowego Załącznik nr 3.
 10. Komunikaty  lubuskiego WKO: nr 1/2018; nr 2/2018.
 11. Strona ZO PZM w Zielonej Górze z informacją o turniejach – przykładowe testy, komunikaty lubuskiego WKO
  https://www.pzm.pl/zo/zielona-gora/brd.
 12. Strona PZM w Warszawie z informacją o turniejach – regulaminy, przykładowe testy, komunikaty Krajowego KO
  https://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje.

Uwaga! Informacja dotyczy turniejów organizowanych przez PZM we współpracy z innymi partnerami.