21 listopada 2018

III Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelnej Woli ma zaszczyt zaprezentować inicjatywę pt. III Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kraju.

Celem konkursu jest uświadomienie oraz popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa.

Termin zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: www.kul.pl/KULmaUL