2 marca 2023

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach organizuje III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości
i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie sto pierwszej rocznicy urodzin poety. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem  dowolnej techniki plastycznej.

Termin nadsyłania prac : 1 marca – 30 kwietnia 2023r.

Więcej informacji na stronie https://sp2.um.pulawy.pl w zakładce Konkurs – K.K. Baczyński

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-03-02, rozmiar: 53 KB
Załącznik nr 1 - metryka pracy konkursowej
Data: 2023-03-02, rozmiar: 30 KB