5 stycznia 2023

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, organizują już po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Kategorie konkursowe:

  1. Kategoria „Historyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  2. Kategoria „Muzyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  3. Kategoria „Wokalista” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  4. Kategoria „Kreator sztuki” – dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  5. Kategoria „Cyfrowe sztuki wizualne” – dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia ucznia  lub grupy uczniów dokonuje dyrektor szkoły za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem http://wre.ko.poznan.pl/paderewski/ do 30 stycznia 2023 r.

Patronatu honorowego udzielili: Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Wielkopolski.

Załączniki