24 października 2022

„II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału
w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs składa się z trzech etapów: etap  I szkolny, etap II wojewódzki, etap III ogólnopolski. Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2022 r. – maj 2023 r.

Uwaga!! Uwaga!!

Nowy termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu  upływa 23 listopada 2022 roku.

Zmiana terminu przeprowadzenia pierwszego etapu (szkolnego)  konkursu na 16 grudnia 2022 roku

Zgłoszenia do pierwszego, szkolnego etapu konkursu należy dokonywać do dnia 23 listopada 2022r. wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.konkursretoryczny.lscdn.pl.

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Ogólnopolski Koordynator Konkursu- st. wiz. Ewa Walczak tel. 81-538-52-44

Wojewódzki Koordynator Konkursu- Monika Pociecha- starszy specjalista tel. 95 725 50 36,
e-mail: m.pociecha@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

RegulaminIIOglnopolskiegoKonkursuRetorycznego
Data: 2022-10-24, rozmiar: 1 MB