13 stycznia 2023

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew – ratuj życie”

Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi Ostoja w Łukowie zaprasza do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Oddaj krew – ratuj życie” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi oraz wyłonienie najlepszych plakatów promujących krwiodawstwo.

Prace – plakat w formacie A4, wykonany dowolną techniką rysunkową lub malarską, z wyraźnie umieszczonym hasłem nawiązującym do idei honorowego krwiodawstwa należy przesłać do dnia 20 marca 2023 roku na adres:

Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja”, Jeziory 5, 21-400 Łuków z dopiskiem:
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew – ratuj życie”

Prace do konkursu może zgłosić szkoła, Kluby Honorowych Dawców Krwi, rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika i pełnoletni uczestnicy

Praca musi być z tyłu wyraźnie opisana imieniem i nazwiskiem. Należy umieścić nazwę szkoły, klasę i województwo. Razem z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy.

Wszystkie zapytania można kierować do koordynatora konkursu Agnieszki Domańskiej
e-mail: hdk.ostoja.lukow@gmail.com
telefon: 506 484 116

Załączniki