11 lutego 2020

II Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na konferencję Inspirować, nie blokować…, która odbędzie się w ramach II Lubuskiego Forum Nauczycieli Polonistów. W programie znajdują się inspirujące wykłady poświęcone popularyzacji języka ojczystego, a także upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych. Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego i doświadczeni nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prezentujący przykłady dobrej praktyki.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy.

Organizatorzy:

  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
  • Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Konferencji będzie towarzyszyć strefa wydawnictw prezentujących nowości wydawnicze.

Konferencja odbędzie się 11 marca 2020 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.

 

Rejestracja na konferencję dostępna jest pod poniższym linkiem:

 

https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/formy-doskonalenia/opis-kursu/?p=%272019%2F2020%2F1%2F337

 

 

Załączniki

program
Data: 2020-02-11, rozmiar: 328 KB