24 lutego 2021

II etap (rejonowy) Konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty rusza od 1 marca 2021 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

 

Od 1 marca 2021 r. rozpoczynamy etap II (rejonowy) konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Przypominamy, że etap rejonowy organizują wszystkie szkoły na swoim terenie, z których uczniowie uzyskali awans do etapu II. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami. Pobieranie pytań będzie udostępnione od godziny 8.00 w dniu danego konkursu na platformie ESKP (używając właściwych loginów i haseł), sam konkurs rozpoczynamy o godzinie 10.00, zachowując warunki bezpieczeństwa ze względu na sytuację epidemiologiczną. Zachowujemy dystans społeczny (co najmniej 1,5 m), wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują ręce. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test konkursowy, po zajęciu miejsc przez uczniów.

W razie wątpliwości pomocne co do warunków organizowania konkursów mogą być wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące testów diagnostycznych; Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego