12 czerwca 2013

Identyfikacja potrzeb dyrektorów szkół/placówek w Polsce w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji projektu pt. „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” zwraca się z prośbą do Państwa dyrektorów o wypełnienie ankiety w terminie do 25 czerwca 2013 r.

Ankieta jest anonimowa i została zamieszczona na stronie http://ankieta.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/

 

Pismo przewodnie