15 lutego 2019

I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów

Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…, poświęcone kształtowaniu kultury humanistycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.

Konferencja odbędzie się 12 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wśród zaproszonych gości znajdą się zarówno wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, specjalizujący się w popularyzowaniu języka ojczystego, jak i nauczyciele szkół podstawowych, prezentujący przykłady dobrej praktyki w zakresie sztuki nauczania tego przedmiotu.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja dostępna na stronie ODN pod adresem:

https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/formy-doskonalenia/opis-kursu/?p=%272018%2F2019%2F1%2F220

 

Załączniki

konferencja_jp_program
Data: 2019-02-15, rozmiar: 326 KB