15 lutego 2019

I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki

Szanowni Państwo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…, poświęcone kształtowaniu kultury matematycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.

 

Konferencja odbędzie się 14 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wśród zaproszonych gości znajdą się zarówno wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, specjalizujący się w popularyzowaniu matematyki, jak i nauczyciele różnych etapów kształcenia, prezentujący przykłady dobrej praktyki w zakresie sztuki nauczania tego przedmiotu.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Serdecznie zapraszamy!

 

Rejestracja dostępna na stronie ODN pod adresem

 

Załączniki

Program konferencji
Data: 2019-02-18, rozmiar: 333 KB