20 grudnia 2017

I edycja Konkursu „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”

IPNInstytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”.

Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członkowie organizacji młodzieżowych. Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” będzie zebranie informacji i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości.

Aby ułatwić uczniom udział w przedsięwzięciu IPN przygotował bazę osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości http://niezwyciezeni1918-2018.pl/.

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konkursu http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs/rejestracja/43901,Rejestracja-uczestnikow.html w terminie do 31 marca 2018 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie IPN https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/44042,Przypomnijmy-Bohaterow-Niepodleglosci-Konkurs-Niezwyciezeni-19182018-Pokolenia-N.html

 

Załączniki

Regulamin konkursu.
Data: 2017-12-20, rozmiar: 373 KB
Ulotka promocyjna.
Data: 2017-12-20, rozmiar: 593 KB