8 września 2017

Funkcjonowanie Rad Rodziców w szkołach i przedszkolach.

rodzice szkoleSzanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wsparcie rodziców w tworzeniu na terenie kierowanych przez Państwa szkół – rad rodziców zgodnie z art. 83 ust 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe i wspieranie ich we wszelkich dalszych działaniach.

Mimo, że ustawa Prawo oświatowe reguluje tryb powstawania tego ważnego organu szkoły, część rodziców, szczególnie rodziców dzieci klas pierwszych, wchodzących w środowisko szkolne w nowej roli często jest do niej nieprzygotowana. Zazwyczaj brakuje im wiedzy i pomysłu, jak ta rola ma wyglądać, a doświadczenia z czasów, kiedy sami byli uczniami, nie przystają do obecnych regulacji prawnych.

Powstaje więc pytanie: Jak stworzyć sytuację, w której działalność rady rodziców będzie stałą lekcją demokracji dla wszystkich uczestników życia szkolnego?

Prosimy Państwa dyrektorów o zapoznanie się z listem Fundacji „Rodzice Szkole” oraz folderem przeznaczonym dla rodziców i udostępnienie go zainteresowanym.

Załączniki

Folder Rodzice w szkole
Data: 2017-09-08, rozmiar: 876 KB
List do dyrektorów 2017 r
Data: 2017-09-08, rozmiar: 154 KB