Ankieta: ANKIETA EWALUACYJNA - TYLKO dla szkół podstawowych, które w br. szkolnym opracowywały Plan szkolnych działań naprawczych

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” Ankieta skierowana jest do Dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących w programie LKO dla szkół podstawowych, które w br. szkolnym opracowywały Plan szkolnych działań naprawczych. Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Wnioski z badania zostaną wykorzystane do modyfikacji programu w roku szkolnym 2020/2021.

Osoba do kontaktu: Grażyna Kołogrecka-Dul 957255031

Osoba do kontaktu: Grażyna Kołogrecka-Dul 957255031