5 kwietnia 2018

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze w porozumieniu z Lubuskim Kuratorem Oświaty zaprasza szkoły specjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do wzięcia udziału w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Finał Wojewódzki odbędzie się dnia 23 maja 2018 roku g. 10:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.

Warunkiem udziału szkoły w Finale Wojewódzkim Turnieju jest przekazanie organizatorowi wojewódzkiemu informacji w formie zgłoszenia. Zgłoszenia szkoły należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie: http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-brd .

Pomoc w obsłudze formularza: instrukcja do formularza zgłoszeniowego.

Regulamin oraz komunikaty dotyczące Turnieju zamieszczone są na stronie internetowej ZO PZM w Zielonej Górze : http://www.pzm.pl/zo/zielona-gora/brd