4 listopada 2022

Filmeko – ogólnopolski konkurs filmowy

Filmeko to ogólnopolski konkurs filmowy dla młodzieży szkolnej prowadzony przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Konkurs daje możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, zmian klimatu, ekologii czy odnawialnych źródeł energii poprzez realizację własnego filmu edukacyjnego.

Aby wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować na stronie www.filmeko.pl

Rejestracja trwa do 15 grudnia 2022 r. Zespoły można zgłaszać przez opiekunów z placówek edukacyjnych i kulturalnych takich jak między innymi: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, domy kultury, biblioteki.

Zespół może składać się maksymalnie z 5 uczniów i jednego opiekuna

Załączniki

FILMEKO-9_ulotka_DRUK
Data: 2022-11-04, rozmiar: 2 MB