27 września 2019

Film Legiony – akcja edukacyjna przy współpracy z MEN

Od piątku, 20 września można obejrzeć w kinach film „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Film stał się inspiracją do przygotowania akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów i nauczycieli. Jej autorami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Film opowiada historię młodych ludzi wchodzących w dorosłość, którzy przeżywają osobiste rozterki. Wielka historia XX wieku jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie opowieści o przyjaźni, nadziei, marzeniach o wolności, gorącym uczuciu i dorastaniu
w trudnych czasach.

Obok postaci fikcyjnych w filmie zobaczymy też wiele osób znanych z kart historii. Wśród nich są: brygadier Józef Piłsudski, rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz, porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki, porucznik Stanisław Kaszubski ps. „Król”. Film „Legiony” przybliża zarówno atmosferę, jaka panowała w szeregach legionistów, jak i dylematy, przed którymi stali wówczas młodzi Polacy. To także opowieść o miłości do będącej w niewoli ojczyzny.

 

Film „Legiony” stał się inspiracją do przygotowania akcji edukacyjnej skierowanej
do uczniów i nauczycieli. Jej autorami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej.

W ramach akcji nauczyciele mogą bezpłatnie skorzystać z pakietu materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie http://www.kinoswiatedukacji.pl/filmy/legiony. Zawiera on m.in. scenariusze zajęć oraz broszurę informacyjną. Materiały pozwalają na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych bądź rozmowy z uczniami dotyczącej filmu i poruszanej w niej problematyki.

Ponadto szkoły mogą uczestniczyć w prelekcjach organizowanych przez pokazem filmu „Legiony”, które przeprowadzą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Aby z nich skorzystać, należy skontaktować z kinem i poprosić o seans z prelekcją. Spis kin uczestniczących w akcji jest dostępny w pakiecie materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy szkoły do skorzystania materiałów edukacyjnych. Dzięki nim uczniowie będą mogli lepiej zrozumieć fenomen Legionów – formacji, która w pamięci zbiorowej funkcjonuje jako symbol postawy niepokornej, odwagi, honoru, a także marzeń
o niepodległości.