18 lutego 2020

Etap wojewódzki Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2019/2020

Etap wojewódzki olimpiady odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp., 5 marca 2020 r. o godzinie 11:00. Wykaz zakwalifikowanych uczniów:

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano wszystkich uczniów, którzy w etapie rejonowym uzyskali 120 punktów.

1. Kacper Czahajda,
2. Jan Romanowicz,
3. Konrad Zaleski,
4. Gabriel Dołęga,
5. Aleks Madzelan,
6. Marcel Kaczmarczyk,
7. Jan Gryczko,
8. Jakub Gryczko,
9. Michał Möglin,
10. Marcel Klinkiewicz,
11. Szymon Grzybiak.

Zawody okręgowe (wojewódzkie – II stopnia) składają się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna (120 min) polega na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych czy omówienia wybranych zagadnień. Obejmują one blok zmienny (75% punktów) oraz blok stały (25% punktów) programu Olimpiady.

W części ustnej (20 min) uczniowie odpowiadają na dwa pytania problemowe przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, obejmujące blok zmienny oraz blok stały programu Olimpiady.

Wyniki części pisemnej i ustnej stanowią odpowiednio 70% i 30% ostatecznego wyniku punktowego.

Komisje Okręgowe kwalifikują do I części zawodów centralnych (III stopnia) wszystkich uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej oraz przynajmniej 60 % z części ustnej.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa