20 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty – informacja z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szanowni Państwo

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia informacje na temat organizowanego w roku szkolnym 2018/2019 egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej. Na stronach internetowych CKE zamieszczone zostały przykłady arkuszy egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019. Szczegóły dotyczące organizacji i zakresu egzaminu znajdą Państwo na stronach internetowych CKE https://cke.gov.pl/ oraz w liście p. dr Marcina Smolika – dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Załączniki

List Dyrektora CKE
Data: 2017-12-20, rozmiar: 235 KB