12 września 2017

Dzień Krajobrazu

gdosW 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła w Polsce 20 października Dniem Krajobrazu. Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym, gospodarczym czy kulturowym.

Krajobraz to zagadnienie wieloaspektowe, o którym można mówić w wielu kontekstach. Dlatego podjęto decyzję, aby każdego roku w ramach Dnia Krajobrazu  promować inne zagadnienie związane z krajobrazem. Skupienie się na jednym zagadnieniu w danym roku pozwoli na podjęcie bardziej konkretnych i efektywnych działań w tym zakresie. Mając na uwadze rozwój badań nad krajobrazem, zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i kulturowym, zdecydowano, że tematem na rok 2017 będzie Nauka o krajobrazie.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu rozpowszechniamy również ideę organizacji spacerów
z przewodnikami – pod hasłem Ogólnopolskie spacery krajobrazowe. Spacery te mogą odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach, obszarach zabytkowych itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

Więcej informacji na temat Dnia Krajobrazu można zaleźć na stronie www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu.