1 października 2019

Dzień Krajobrazu.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele

Szkół i Placówek

Informujemy, że z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – po raz trzeci 20 października 2019 r. odbędzie się Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Tegorocznym tematem przewodnim są funkcje krajobrazu, w związku z czym obchody Dnia Krajobrazu upływać będą pod hasłem „Woda w krajobrazie”

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o przekazanie wszelkich informacji na temat planowanych przez Państwa instytucje wydarzeń związanych z okazją obchodów. Ze względów organizacyjnych prosimy o przekazywanie informacji na temat spacerów krajobrazowych zgodnie z opracowanym wzorcem dostępnym w na stronie http://spacery2019.gdos.gov.pl/.

Szczegóły zadania znajdą Państwo na portalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakładce Dzień Krajobrazu.

Informacje o realizacji zadania prosimy przekazywać na adres: sekretariat.krajobrazowa@gdos.gov.pl