8 listopada 2017

Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki do końca listopada prowadzi rekrutację dotyczącą naboru do Dziecięcej Rady Programowej i wyłoni 12 – osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z całej Polski.

 

 

Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12 – osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat. Komisja wybierająca Radę będzie brać pod uwagę: średnią ocen (min.4,5), szczególne zainteresowania, a także osiągnięcia i aktywność. Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a podczas jej kadencji przewidziano minimum trzy spotkania z pracownikami Europejskiego Centrum Bajki.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

ul. Kornela Makuszyńskiego 1

28-133 Pacanów

 

lub na e-mail: oferta@pacanow.eu