25 lipca 2017

Działalność edukacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością edukacyjną Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego jest samorządową jednostką organizacyjną. Przedmiotem jego działalności jest ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa. Zespół posiada dwa ośrodki edukacyjne: Leśną Stację Dydaktyczną w Lipach znajdującą się ma terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewskim Parku Krajobrazowym. Zespół prowadzi także zajęcia terenowe w jednostkach parków krajobrazowych nie posiadających ośrodków edukacyjnych. Współpracuje również z instytucjami samorządowymi, zarządcami obszarów parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną przyrody.

Więcej informacji oraz ofertę edukacyjną Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zpkwl.gorzow.pl/