7 stycznia 2020

Dni otwarte w ramach Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+

W dniach 13, 14, 17, 20, 21, 23 stycznia 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na DNI OTWARTE do zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe. Skierowane
są one do przedstawicieli instytucji, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie
w konkursie 2020 w Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+ w terminie do 5 lutego 2020 r.

W ramach dni otwartych przewiduje się 45 minutowe konsultacje z pracownikami zespołu, które odbywać się będą w godzinach 10:00 do 15:00, w siedzibie FRSE w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A. Spotkania mają na celu skonsultowanie projektów, a nie pomysłów na nie. W związku z powyższym należy przygotować pytania odnoszące się do poszczególnych sekcji, czy też problemów.

Na konsultacje można się zapisać on-line na stronie: https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/