25 listopada 2021

Cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych”

Zagroda Edukacyjna to ogólnopolski program oświatowy mający na celu lepsze poznanie i rozumienie wsi oraz upowszechnianie wiedzy o pochodzeniu żywności. Oferta dydaktyczna zagród edukacyjnych realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia oparte są o unikatowy potencjał gospodarstwa – jego infrastrukturę techniczną, produkcję i zajęcia gospodarskie, umiejętności i doświadczenia rolników, wartości rodziny wiejskiej oraz miejscową tradycję i kulturę. Zagrody edukacyjne są alternatywnymi miejscami edukacji, w których proces kształcenia jest urozmaicany i wzbogacany przez ofertę dydaktyczną zorientowaną na praktyczne działanie, myślenie projektowe, uczenie sytuacyjne.

Cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia wybrane możliwości realizacji w zagrodach edukacyjnych zróżnicowanych celów edukacyjnych wychowania i kształcenia zalecanych w dokumentach programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” składa się 16 odcinków. Lekcje u rolnika stanowią interesujące uzupełnienie treści nauczania realizowanych przez nauczycieli przedszkoli i szkół.

Cykl filmów dostępny jest na kanale YouTube Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pod linkami:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLji_mFIEpQX-pZ51GoFSVwB32lr-dhtCc lub https://www.youtube.com/watch?v=KyavetWyNuk&list=PLji_mFIEpQX-pZ51GoFSVwB32lr-dhtCc

Szczegóły o programie na stronie: www.zagrodaedukacyjna.pl

Załączniki

Wirtualne Wizyty OSZE
Data: 2021-11-25, rozmiar: 498 KB