Kategoria: Doskonalenie zawodowe

13 sierpnia 2014

Bezpłatne spotkania konsultacyjne pn. “„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu Szkół”

sore cwa
Bezpłatne spotkania konsultacyjne, które osobom zajmującym się zewnętrznym wspomaganiem szkół dają możliwość wymiany doświadczeń
w różnorodnym zakresie: od sposobu sporządzania dokumentacji, przez wykorzystywane w codziennej pracy narzędzia, po  radzenie sobie w obliczu najczęściej pojawiających się problemów.   Spotkania odbędą się w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu Szkół”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY
13 sierpnia 2014

konferencja : “Jak podnieść skuteczność nauczania języków obcych? Problemy i wyzwania lubuskich nauczycieli.”

odn zg
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, Wydawnictwo Pearson Polska zapraszają do udziału w konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiegoi Lubuskiego Kuratora Oświaty   "Jak podnieść skuteczność nauczania języków obcych? Problemy i wyzwania lubuskich nauczycieli."   która odbędzie się 19 września 2013 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w godz. 10.00 – 14.00
4 lipca 2014

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Harmonogram sierpniowych konferencji metodycznych w roku szkolnym 2013/14

odn zg
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zaprasza nauczycieli ze szkół woj. lubuskiego (dot. powiatów: Krosno Odrzańskie, Zielona Góra – miasto, Zielona Góra – ziemski, Żary, Żagań, Nowa Sól, Wschowa) do udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych w dniach 25, 26, 27 sierpnia 2014 r.   Harmonogram
16 czerwca 2014

Konferencja Naukowa: „Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży”

polsk towarz walki z kalectwem
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu organizuje w ramach XXXVIII Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka (ODRD) Konferencję Naukową na temat: „Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia populacji dzieci i młodzieży”. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21 listopada (piątek) 2014 roku.
12 czerwca 2014

Bezpłatne seminarium pn.”Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

seo
Głównym celem seminariów jest zapoznanie uczestników z możliwościami analizy i wykorzystania danych z ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek oświatowych, na potrzeby władz samorządowych np. w planowaniu lokalnej polityki oświatowej.
Uczestnicy seminariów poznają zakres i strukturę danych zebranych podczas ewaluacji zewnętrznej. Dowiedzą się, jak obsługiwać moduł statystyczny Systemu Ewaluacji Oświaty oraz nabędą umiejętności generowania statystyk opisowych i prowadzenia analiz porównawczych za pomocą popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Prowadzący odpowiedzą na pytania dotyczące metodologii i procedur ewaluacji zewnętrznej.
21 maja 2014

KONFERENCJA: „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014 – 2015” – konferencja dla dyrektorów lubuskich szkół podstawowych

logo ko
Konferencja obejmuje następujące zagadnienia:   Informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Informacja na temat podręcznika do kl. I szkoły podstawowej przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Planowane działania ORE służące przygotowaniu szkół do pracy z nowy podręcznikiem.   Konferencja odbędzie się z udziałem Joanny Berdzik Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.  
27 marca 2014

Szkolenie na temat: „Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi”

ore
Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli gimnazjum w klasach dwujęzycznych na szkolenie na temat: „Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi”.  
12 marca 2014

Badanie potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia – 2014

ankieta
Działając na podstawie przepisów art.31 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przeprowadzi badania potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego. http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl