Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

7 lutego 2014

„Bezpieczne pieniądze” – kampania informacyjna na temat zmodernizowanych zabezpieczeń banknotów

nbp
Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu banknoty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą widoczne. Banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony.
17 października 2013

„Szkoła przyjazna dla każdego”

szkola przyjazna dla kazdego
Konkurs ma zasadnicze dwa cele. Przede wszystkim chodzi nam o docenienie i promocję szkół stwarzających przyjazne warunki do funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A jest takich szkół naprawdę niemało! W całej Polsce prowadzonych jest codziennie wiele świetnych, innowacyjnych, a przede wszystkim skutecznych działań służących jak najlepszemu funkcjonowaniu w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   Z naszych doświadczeń wynika, że są to projekty, które zwykle realizowane są na terenie jednej placówki (ew. kilku z jednej gminy). I jeśli zostały osiągnięte znakomite rezultaty, to w praktyce niewiele osób dowiaduje się o nich. Rezultaty takich projektów są zwykle ograniczone w czasie, a przede wszystkim ograniczone terytorialnie. www.szkola-dla-kazdego.pl
15 listopada 2011

Bezpłatne poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze  funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Działania placówek koncentrują się głównie wokół pomocy osobom poszukującym pracy, pragnącym odnaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym. Wśród klientów są także osoby młode, wkraczające na rynek pracy.
14 lipca 2010

WAŻNE! Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez osoby niepełnoletnie

Przedszkola, określając w swoich statutach zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, bardzo często chcą zminimalizować ryzyko związane z ewentualną odpowiedzialnością wynikającą z wydania dziecka osobie niegwarantującej bezpieczeństwa i w zakresie osób, których rodzice mogą upoważnić do odbioru swoich dzieci wprowadzają ograniczenia: zawężają grupę uprawnionych wyłącznie do osób pełnoletnich.