Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

20 marca 2015

Program edukacji prawnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, w dniu 12 lutego 2015 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Edukacji Narodowej zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
17 grudnia 2014

Forum Szkół Integralnego Wychowania

kul
Z inicjatywy prof. dr hab. Krystyny Chałas, kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz jej pracowników (dra hab. prof.KUL Adama Maja, dr Beaty Komorowskiej, dr Marty Buk – Cegiełki) przy wsparciu grupy profesorów pedagogiki rożnych uczelni powstaje ogólnopolskie Forum Szkół Integralnego Wychowania poszukujące sposobów integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia. Będzie ono zrzeszać szkoły publiczne i niepubliczne różnych szczebli.  
16 grudnia 2014

Ogólnokrajowa kampania informacyjna o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach

sluzba celna
Służba Celna jest wiodącą instytucją Państwa zwalczającą nielegalny hazard. Podmioty zajmujące się tym procederem stale poszukują nowych kanałów dystrybucji świadczonych usług, korzystając również z osiągnięć rozwoju technologicznego.   Począwszy od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach, w ramach której przeprowadzone zostaną działania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania z uczniami w wybranych szkołach funkcjonariuszy Izby Celnej.  W załączeniu przekazujemy prezentacje i plakat związane z tematem. Zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania uczniów z ich treścią w ramach godzin wychowawczych.       Termin spotkania należy ustalić: podinsp. Krzysztof Bieniarz – zastępca dyrektora Izby Celnej w Rzepinie tel. 606 837 640  
12 września 2014

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

uniwerstet medyczny im karola marcinkowskiego
Informujemy o możliwości włączenia się przedszkoli do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w partnerstwie ośmiu instytucji medycznych z całego kraju.   Projekt dotyczy profilaktyki i edukacji stomatologicznej skierowanej do dzieci w wieku do 5 lat i ich rodziców oraz do nauczycieli przedszkoli. Jego celem jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u dzieci, czemu ma służyć ogólnopolska kampania edukacyjna.  
2 czerwca 2014

Kampania Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”

jestem mamy i taty
Ruszyła druga odsłona kampanii „Jestem mamy i taty”. Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty - te słowa padają z ust dzieci, bohaterów spotu, promującego drugą odsłonę kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przekaz ma także przypomnieć opiekunom, że odbieranie dziecku możliwości kontaktu z którymkolwiek rodzicem, uderza bezpośrednio w sferę emocjonalną najmłodszych.  
10 marca 2014

Program edukacyjny „Dzieciństwo bez próchnicy”

swiss contribution
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją zaprasza do udziału w ogólnopolskim bezpłatnym programie edukacyjnym „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi. Projekt realizowany będzie do końca 2016 roku.