Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

20 marca 2015

Program edukacji prawnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, w dniu 12 lutego 2015 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Edukacji Narodowej zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
17 grudnia 2014

Forum Szkół Integralnego Wychowania

kul
Z inicjatywy prof. dr hab. Krystyny Chałas, kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz jej pracowników (dra hab. prof.KUL Adama Maja, dr Beaty Komorowskiej, dr Marty Buk – Cegiełki) przy wsparciu grupy profesorów pedagogiki rożnych uczelni powstaje ogólnopolskie Forum Szkół Integralnego Wychowania poszukujące sposobów integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia. Będzie ono zrzeszać szkoły publiczne i niepubliczne różnych szczebli.  
16 grudnia 2014

Ogólnokrajowa kampania informacyjna o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach

sluzba celna
Służba Celna jest wiodącą instytucją Państwa zwalczającą nielegalny hazard. Podmioty zajmujące się tym procederem stale poszukują nowych kanałów dystrybucji świadczonych usług, korzystając również z osiągnięć rozwoju technologicznego.   Począwszy od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu i jego negatywnych skutkach, w ramach której przeprowadzone zostaną działania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania z uczniami w wybranych szkołach funkcjonariuszy Izby Celnej.  W załączeniu przekazujemy prezentacje i plakat związane z tematem. Zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania uczniów z ich treścią w ramach godzin wychowawczych.       Termin spotkania należy ustalić: podinsp. Krzysztof Bieniarz – zastępca dyrektora Izby Celnej w Rzepinie tel. 606 837 640  
12 września 2014

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

uniwerstet medyczny im karola marcinkowskiego
Informujemy o możliwości włączenia się przedszkoli do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w partnerstwie ośmiu instytucji medycznych z całego kraju.   Projekt dotyczy profilaktyki i edukacji stomatologicznej skierowanej do dzieci w wieku do 5 lat i ich rodziców oraz do nauczycieli przedszkoli. Jego celem jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u dzieci, czemu ma służyć ogólnopolska kampania edukacyjna.  
2 czerwca 2014

Kampania Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”

jestem mamy i taty
Ruszyła druga odsłona kampanii „Jestem mamy i taty”. Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty - te słowa padają z ust dzieci, bohaterów spotu, promującego drugą odsłonę kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przekaz ma także przypomnieć opiekunom, że odbieranie dziecku możliwości kontaktu z którymkolwiek rodzicem, uderza bezpośrednio w sferę emocjonalną najmłodszych.  
10 marca 2014

Program edukacyjny „Dzieciństwo bez próchnicy”

swiss contribution
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją zaprasza do udziału w ogólnopolskim bezpłatnym programie edukacyjnym „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi. Projekt realizowany będzie do końca 2016 roku.
7 lutego 2014

„Bezpieczne pieniądze” – kampania informacyjna na temat zmodernizowanych zabezpieczeń banknotów

nbp
Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu banknoty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą widoczne. Banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony.