Kategoria: Szkoła Promująca Zdrowie

30 września 2014

Szkolenie Podnoszenie efektywności pracy w Szkołach Promujących Zdrowie poprzez planowanie.

szkola promujaca zdrowie
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/placówek promujących zdrowie oraz innych nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia do udziału w warsztatach Podnoszenie efektywności pracy w Szkołach Promujących Zdrowie poprzez planowanie, które odbędą się 18 października 2014 r.   Szkolenie poprowadzi  Katarzyna Stępniak – kierownik Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole (ORE w Warszawie), krajowy koordynator ds. promocji zdrowia w szkole.    Pełna informacja o szkoleniu na stronie internetowej Ośrodka: www.womgorz.edu.pl Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
30 kwietnia 2014

Konferencja – Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna uczniów w Szkole Promującej Zdrowie

szkola promujaca zdrowie
Serdecznie zapraszam Państwa dyrektorów szkół oraz szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia na konferencję Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna uczniów w  Szkole Promującej Zdrowie, która odbędzie się 22 maja 2014 r. w WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107 (sala nr 102) w godz. od 10.00 do 14.00.     Celem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi uczestników na znaczenie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży.
19 lutego 2014

Seminarium: Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów – prezentacja doświadczeń szkół/placówek promujących zdrowie.

szkola promujaca zdrowie
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/placówek promujących zdrowie, nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia oraz wychowawców klas  do udziału w seminarium Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów – prezentacja doświadczeń szkół/placówek promujących zdrowie, które odbędzie się 25 lutego 2014 r. Rozpoczęcie – godz. 15.00.   Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ośrodka.   Pełna informacja pod adresem: www.womgorz.edu.pl  
13 grudnia 2013

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu wyróżniona Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie.

szkola promujaca zdrowie
10 grudnia 2013r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów - Szkoła Promująca Zdrowie. Wśród wyróżnionych 13 szkół z całego kraju znalazła się Szkoła Podstawowa w Niegosławiu (gmina Drezdenko), którą reprezentowały panie: Urszula Kasper – dyrektor szkoły oraz Renata Maciejewska-Luty – szkolny  koordynator ds. promocji zdrowia. Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczył Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z  przewodniczącą  Kapituły Krajowego Certyfikatu SzPZ prof. dr hab. Barbarą Woynarowską.
20 listopada 2013

Konferencja: Szkoła Promująca Zdrowie – szkołą realizującą zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem

szkola promujaca zdrowie
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/ placówek województwa lubuskiego Szkolni koordynatorzy ds. promocji zdrowia   Serdecznie zapraszam dyrektorów/ szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia na konferencję Szkoła Promująca Zdrowie – szkołą realizującą zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem.  Konferencja organizowana jest przy współpracy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
20 listopada 2013

Wykaz Szkół Promujących Zdrowie województwa lubuskiego

szkola promujaca zdrowie
Szanowni Państwo Dyrektorzy Lubuskich Szkół Promujących Zdrowie   W związku z koniecznością uaktualnienia informacji dotyczących Szkół Promujących Zdrowie bardzo proszę o zweryfikowanie załączonego wykazu.  Proszę o informację w przypadku braku w wykazie Państwa szkoły/placówki (lub zauważonych błędnych zapisów). Dodatkowo bardzo proszę wszystkich dyrektorów lubuskich SzPZ o:   – potwierdzenie realizacji w roku szk. 2013/2014 przez Państwa szkołę/placówkę programu SzPZ, – podanie nazwiska szkolnego koordynatora ds.
18 czerwca 2013

Wojewódzki certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie 2013

szkola promujaca zdrowie
W związku z zakończeniem roku szkolnego pragnę przypomnieć lubuskim Szkołom Promującym Zdrowie o możliwości uzyskania wojewódzkiego certyfikatu SzPZ. Szkoły i placówki oświatowe, które chcą uzyskać ww. certyfikat i pracują w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół proszę o wypełnienie wniosku (załącznik nr 1) oraz przygotowanie informacji nt. dorobku w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2012/2013. Informację proszę przedstawić w formie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 12 slajdów, czas trwania prezentacji max 3 minuty) i przesłać na nośniku elektronicznym. Prezentacja powinna zawierać informacje dotyczące:
10 kwietnia 2013

Szkoła Promująca Zdrowie – Spotkanie

szkola promujaca zdrowie
W związku z informacją o potrzebie zorganizowania spotkania szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia Szkół Promujących Zdrowie województwa lubuskiego nt. Jak otrzymać Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie? zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 26 kwietnia 2013 r. w godz. 11.00 – 14.00 w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Noijego w Drezdenku, plac Wolności 8.   Jednocześnie przypominam, że o przyznanie Krajowego Certyfikatu SzPZ może ubiegać się szkoła,
10 grudnia 2012

Podsumowanie konferencji „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”

szkola promujaca zdrowie
4 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyła się wojewódzka konferencja pt. „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, wielu instytucji wspierających od lat ruch Szkół Promujących Zdrowie w województwie lubuskim, pracownicy szkół wyższych oraz osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci i przede wszystkim dyrektorzy szkół i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie. Konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Zespół Wspierający SzPZ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.