Kategoria: Wydarzenia LKO

18 maja 2016

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gorzowie Wlkp.

dzienstrazaka
14 maja 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, w których wzięła udział Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty.

Obchody rozpoczęła msza święta w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, koncelebrowana przez biskupa Pawła Sochę. Następnie pododdziały straży pożarnej razem z zaproszonymi gośćmi przeszły na Stary Rynek, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości, podczas których strażacy za swoją pracę, poświęcenie i trud służby otrzymali awanse, odznaczenia i nagrody.
16 maja 2016

Regionalna Konferencja w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim Ocenianie Kształtujące – Obserwacja

sp15
Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim już czwarty rok należy do elitarnego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest szkołą zaangażowaną w realizację projektu Laboratoria Praktyki Edukacyjnej i pionierem w Polsce w dziedzinie praktyki OK Obserwacji Koleżeńskiej. Nauczyciele szkoły badają efekty swojej pracy, dzielą się wnioskami i doświadczeniem z dyrektorami i liderami z innych szkół.
9 maja 2016

II Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego

7 maja 2016 r. w Gorzowie Wlkp. na Placu Grunwaldzkim roztrzygnięty został II Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego. W rywalizacji, o finansowany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty wyjazd do Zakopanego oraz puchar Wojewody Lubuskiego, wzięły udział drużyny z czterech szkół, zajmując następujące miejsca:  
2 maja 2016

Obchody Świąt Majowych oraz pasowanie na Honorowego Obywatela Gminy Kłodawa

klodawa
28 kwietnia 2016 r. Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty uczestniczyła w uroczystości zaprzysiężenia dzieci z Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach na Honorowego Obywatela Gminy Kłodawa oraz w obchodach Świąt Majowych. Uroczystości odbyły się w sali widowiskowej GOK w Wojcieszycach.        
2 maja 2016

XVI Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2016

nowe kramsko
Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko to spotkania dzieci ze szkół podstawowych Regionu Kozła. Celem spotkań jest propagowanie kultury regionalnej, a tym samym ochrona od zapomnienia dziedzictwa kulturowego przodków, uświadamianie dzieciom tożsamości regionalnej. Na Festiwal zapraszane są grupy szkolne, które prezentują pieśni lub tańce swojego regionu, wsi.
29 kwietnia 2016

Program „Stop zardzewiałej śmierci”, podsumowanie działań za rok 2015

PS1m
27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólokształcących i Technicznych w Gorzowie Wielkopolskim Wojewoda Lubuski, Kurator Oświaty oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego podsumowali realizację programu „Stop zardzewiałej śmierci". Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze ppłk Waldemar Krupiński, dyrektor generalny LUW Roman Sondej oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa dziękowali żołnierzom patroli rozminowania, w obecności uczniów, za przeprowadzenie w 2015 roku 31 prelekcji w szkołach województwa lubuskiego. Z informacją o sposobach postępowania, w wypadku napotkania materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, oraz pracą patroli rozminowania, zapoznanych zostało około 4500 uczniów. Uroczystość zakończyła się zajęciami saperskimi dla uczniów.
26 kwietnia 2016

Lubuski Kurator Oświaty z wizytą w gminie Szlichtyngowa.

szlichtyngowa
18 kwietnia 2016 r. Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty odwiedziła gminę Szlichtyngowa.

W czasie pobytu, wspólnie z Elżbietą Rahnefeld Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa Ewa Rawa odwiedziła szkoły i przedszkole z terenu gminy, tj. :
Szkołę Podstawową w Starych Drzewcach, Szkołę Podstawową w Jędrzychowicach, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Szlichtyngowej oraz Przedszkole Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach.