Kategoria: Komunikaty MEN

20 maja 2014

Informacja MEN o ogłaszaniu listy podręczników do 15 czerwca

men2
Dyrektorzy szkół   W załączeniu publikujemy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący  zmian w obowiązku ogłaszania listy podręczników do 15 czerwca, który dostępny jest także  na stronie internetowej MEN pod linkiem   http://men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1062-dyrektorzy-szkol-nie-musza-oglaszac-listy-podrecznikow-do-15-czerwca
6 grudnia 2013

Już ponad 2500 szkół i przedszkoli w akcji „Ćwiczyć każdy może”

rok szkoly w ruchu
Nauczyciele i uczniowie coraz chętniej zgłaszają swe placówki do ogólnopolskiej akcji. Z każdym dniem przybywa szkół i przedszkoli, które chcą aktywnie wpisać się w trwający „Rok Szkoły w Ruchu”. Ogłosił go Minister Edukacji Narodowej, który do współpracy zaprosił instytucje rządowe, środowiska sportowe, naukowe i organizacje pozarządowe. Wszystkie działania „Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedną z propozycji jest akcja „Ćwiczyć każdy może”, zachęcająca szkoły i przedszkola do aktywnego wypełniania czasu uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych.
19 listopada 2013

Konferencje dla nauczycieli języka polskiego

men2
Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że w okresie od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. we wszystkich województwach zostaną przeprowadzone konferencje dla nauczycieli języka polskiego dotyczące zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. Konferencje będą prowadzili członkowie zespołu projektowego, który przygotował propozycje zmian w egzaminie maturalnym oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Organizacją konferencji w poszczególnych województwach, na podstawie wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2012 r. (Dz.U. Nr 200, poz, 1537 z późn.zm.) obowiązku wspomagania szkół i prowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie dotyczącym m.in. zmian wprowadzanych w systemie oświaty, zajmują się wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli (wykaz, wraz z terminami i miejscem konferencji  w załączeniu). Rejestracja na stronie www.womgorz.edu.pl
15 października 2013

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”.

men2
Szanowni Państwo Kuratorzy,   w związku ze zbliżającymi się (w 2014 r.) obchodami 25. rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji planują ogłosić w dniu jutrzejszym (15 października 2013 r.) konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”.   Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz uczniów i nauczycieli. Jego celem jest zachęcenie do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 r. Zadaniem konkursu jest przybliżenie środowisku szkolnemu i szerokiej opinii publicznej najważniejszych w historii najnowszej wydarzeń dla naszego kraju: wiedzy o czasie przełomu i okresie 25 lat zagospodarowywania wolności. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu edukacyjnego i udokumentowaniu jego realizacji na autorskim blogu lub na stworzeniu indywidualnego projektu plakatu/eseju/scenariusza lekcji. Prezentacja projektów i prac konkursowych w szkole lub dla szerszej społeczności lokalnej powinna odbyć się 4 czerwca 2014 r. – w 25. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej Polsce.   Do 30 listopada 2013 r. uczestnicy będą mogli zgłaszać poprzez stronę internetową: http://www.prezydent.pl/swieto-wolnosci swój udział w konkursie, deklarując wybraną formę realizacji projektu (projekt edukacyjny, plakat, esej, scenariusz lekcji) i podając adres internetowy, pod którym będą prezentować rezultaty swojej pracy.   Zapoznaj się z treścią listu Prezydenta Bronisława Komorowskiego Zapoznaj się z treścią listu Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas
25 września 2013

Zachęcamy do przejrzenia listy olimpiad, konkursów oraz turniejów MEN

men2
Zachęcamy do przejrzenia listy olimpiad, konkursów oraz turniejów dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.men.gov.pl/życie-szkoły/uczeń-zdolny   Wykaz ww. przedsięwzięć, które zgodnie z art. 22 pkt. 8 cyt. ustawy, powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, znajduje się na stronie www.men.gov.pl w zakładce Życie szkoły/Uczeń zdolny.
12 września 2013

Konkurs dla szkol “otwarta szkoła”

otwarta szkola 2
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.   Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.   W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 r. realizowały wspólny projekt.
27 sierpnia 2013

Projekty innowacyjne testujące Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

men
Szanowni Państwo Dyrektorzy Nauczyciele   Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wysoka jakość systemu oświaty wspiera działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki dla wypracowanych w projektach innowacyjnych testujących produktów finalnych.    
17 lipca 2013

Nowe informatory maturalne

men2
W pracach nad nową formułą matury MEN postawiło na jakość egzaminu, współpracę ze światem akademickim oraz rozwijanie tych umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które są niezbędne w dalszej edukacji, a w efekcie w pracy zawodowej.   Nowe informatory maturalne to kolejny krok związany z przygotowaniem egzaminu maturalnego według nowej formuły od 2015 roku. Oddajemy je przed początkiem roku szkolnego, żeby nauczyciele i uczniowie mogli już od września 2013 roku spokojnie przygotowywać się do zmodyfikowanej matury,