Kategoria: Komunikaty kuratora

1 października 2012

„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”

ibe
Instytut Badań Edukacyjnych jest w trakcie realizacji projektu systemowego pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.  
28 września 2012

Diagnoza gimnazjalna

cke
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele gimnazjów   Tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są drugim rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku.
19 września 2012

Plebiscyt „Pokażcie klasę” również dla klas ze szkół ponadgimnazjalnych!

alt
W imieniu „Gazety Lubuskiej” i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w plebiscycie uczniowskim „Pokażcie klasę”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej kreatywnych, najbardziej zgranych i najsympatyczniejszych klas w naszym regionie, a także promocja tych szkół, które dbają o wpojenie młodym ludziom wartości niezbędnych w dorosłym życiu.  
5 września 2012

Plebiscyt uczniowski „Pokażcie klasę”!

alt
W imieniu „Gazety Lubuskiej” zapraszamy szkoły i placówki województwa lubuskiego do udziału w trzeciej edycji plebiscytu uczniowskiego „Pokażcie klasę”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej kreatywnych, najsympatyczniejszych klas w regionie, a także promocja tych szkół, które dbają o wpojenie młodym ludziom wartości niezbędnych w dorosłym życiu. Na najlepsze klasy i ich wychowawców czekają atrakcyjne nagrody.   Klasy prosimy zgłaszać do 30 września 2012 r. na adres: klasa@gazetalubuska.pl     W załączeniu: Zaproszenie do udziału w plebiscycie    
3 września 2012

List p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

alt
Pobierz treść Listu p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Pracownicy Szkół, Rodzice i Uczniowie, Przyjaciele Lubuskiej Oświaty, Przedstawiciele Organów Prowadzących, Związków Zawodowych,   W dniu dzisiejszym inaugurujemy uroczyście w szkołach i placówkach województwa lubuskiego nowy rok szkolny 2012/2013. Skończył się okres letniej przerwy. Mam nadzieję, że upłynęła ona pod znakiem wypoczynku i pozwoliła na nabranie sił do pracy.   Wspólnie kreślimy nowe plany, podejmujemy się nowych wyzwań. Zastanawiamy się jak najlepiej zrealizować - stawiane przed nami wszystkimi - zadania. Pytamy o szanse i zagrożenia związane z modelem funkcjonowania edukacji.
31 sierpnia 2012

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013

alt
Informuję, że Wojewódzka Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2012/2013 odbędzie się w Kłodawie. W uroczystości weźmie udział p. Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marcin Jabłoński, Wojewoda Lubuski oraz Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Rozpoczęcie Inauguracji zaplanowane jest na godzinę 1100 w Zespole Szkół w Kłodawie, ul. Szkolna 1.   Przed uroczystościami, o godzinie 900 w miejscowym Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej Jego Ekscelencja ks. bp dr Stefan Regmunt odprawi Mszę Św.  
10 lipca 2012

List pana Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w MEN, w sprawie organizowania w szkołach zajęć z etyki.

alt
W związku z wyrokiem wydanym w dniu 15 czerwca 2010 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie nauczania etyki w szkołach, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przekazuje w załączniku pismo pana Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w MEN, skierowane w przedmiotowej sprawie do dyrektorów szkół i placówek.  
21 czerwca 2012

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy

alt
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół   Kuratorium Oświaty przypomina, że zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.
25 maja 2012

Szkolenia dla pedagogów „Interwencje pedagoga w sytuacjach stosowania środków psychoaktywnych przez ucznia. Metody współpracy z rodziną”.

alt
Urząd Marszałkowski organizuje szkolenia dla pedagogów szkolnych w dniach 5-6 czerwca br. pn. „Interwencje pedagoga w sytuacjach stosowania środków psychoaktywnych przez ucznia. Metody współpracy z rodziną”.    
2 kwietnia 2012

Informacje dla gimnazjalistów i ich rodziców

alt
W związku ze zmianami dotyczącymi systemu oświaty, a w szczególności szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzanymi od roku szkolnego 2012/2013 zachęcam dyrektorów i nauczycieli do systematycznego przeglądania strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu.pl)  i przekazywanie pozyskanych informacji uczniom i rodzicom.