18 września 2020

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST zaprasza nauczycieli z terenu województwa lubuskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach. W ramach projektu odbędą się bezpłatne szkolenia polecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odbywające się w formie webinariów.

 

Szkolenia kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zgłoszenia szkoły i nauczycieli dokonuje członek kadry kierowniczej szkoły. Liczba zgłoszonych uczestników zależy od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli, musi ich być co najmniej:

  • 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;
  • 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli;
  • 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli.

Szkoła może zgłosić większą liczbę niż określona powyżej minimalna liczba, zgodnie z własnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączniku informacyjnym oraz na stronie internetowej: https://lekcjaenter.potest.pl/

Załączniki

Załącznik informacyjny
Data: 2020-09-18, rozmiar: 179 KB