23 kwietnia 2021

Bezpłatne materiały do wykorzystania na lekcjach wf

Sieć klubów fitness Xtreme Fitness Gyms nieodpłatnie udostępnia materiały do wykorzystania do przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego w domu. Są one dostępne na kanale XtremeGO w serwisie Youtube.com, pod adresem: www.youtube.com/c/XtremeGO