18 lipca 2022

Bezpieczna podróż autobusem

Zachęcamy rodziców, opiekunów, nauczycieli i organizatorów wypoczynku do zapoznania się z materiałem informacyjnym opracowanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dotyczy on bezpiecznego organizowania przejazdów dzieci i młodzieży

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczna-podroz-autobusem–materialy-informacyjne-dla-rodzicow-opiekunow-i-organizatorow-wypoczynku