5 grudnia 2019

Bezpieczeństwo uczniów zimą 2019/2020

W związku z nadchodzącym okresem zimowym proszę Państwa dyrektorów o przekazanie uczniom informacji o zagrożeniach występujących w okresie zimowym,  w szczególności o konsekwencjach wchodzenia na lód oraz o zagrożeniach związanych z pożarami i zaczadzeniami.

Do zajęć proponuję wykorzystać materiały dostępne na stronach: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/zima.html,
http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez, http://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/warto_wiedziec.html.

Na okoliczność niekorzystnych zimowych warunków proszę o dokonanie przeglądu sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzenia oraz sprawdzenie przygotowania pracowników do prowadzenia tego rodzaju prac.

W pomieszczeniach proszę zapewniać temperaturę co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe jej zapewnienie zajęcia należy zawiesić na czas oznaczony. Dodatkowo dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00, w dwóch kolejnych dniach, wynosi -15°C lub jest niższa.

Należy:

  • przeciwdziałać korzystaniu przez uczniów z pobliskich zamarzniętych akwenów wodnych organizując na boiskach szkolnych, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, bezpiecznych lodowisk i ślizgawek;
  • uwzględniać w procesie organizacji bezpiecznego dowozu dzieci zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
  • określić procedurę postępowania uczniów i pracowników na okoliczność zauważenia osób wymagających pomocy (z powodu niskiej temperatury) oraz poinformować uczniów i pracowników o sposobie postępowania;
  • na bieżąco usuwać śnieg i lód z ciągów komunikacyjnych oraz sople i nawisy śnieżne z dachów;
  • organizować przerwy w sposób uniemożliwiający niebezpieczne zabawy uczniów ze śniegiem.