13 września 2017

Bezpieczeństwo uczniów na drodze

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego doposażenia dzieci ze szkół i przedszkoli w kamizelki odblaskowe zakupione ze środków finansowych WORD. Oferta otrzymania kamizelek odblaskowych dotyczy uczniów/wychowanków szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  z terenów wiejskich oraz małych miejscowości województwa lubuskiego. Dyrektorzy zainteresowani wsparciem rzeczowym powinni wypełnić załączony wniosek i przesłać go na adres WORD:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul Podmiejska 18,
66-400 Gorzów Wielkopolski
Termin składania wniosków upływa 31 października br. .

Szczegółowych informacji udziela Beata Jędrzejowska tel. 607908209.

Załączniki

wniosek przedszkola
Data: 2017-09-13, rozmiar: 231 KB
wniosek szkoły podstawowe
Data: 2017-09-13, rozmiar: 231 KB