26 marca 2018

Badanie popytu na edukację muzealną „Zagrody Młyńskiej” w Bogdańcu

Szanowni Państwo

 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim posiada filię Zagroda Młyńska w Bogdańcu. Jest to skansen, w którego obrębie znajduje się kompleks zabytkowych obiektów. Pracownicy muzeum prowadzą w nim działalność m.in. edukacyjną, przede wszystkim z zakresu kultury i techniki wiejskiej. W związku ze złym stanem technicznym obiektu został on zamknięty dla zwiedzających. Aktualnie Muzeum jest w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie kompleksowego remontu Zagrody Młyńskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, obejmującego m.in. utworzenie profesjonalnej sali edukacyjnej i odtworzenie koła młyńskiego w formie atrapy.  Niezwykle ważnym ogniwem prowadzonej w Bogdańcu działalności jest edukacja muzealna z której korzysta rocznie około 3 000 osób z naszego regionu.

 

Muzeum planuje w taki sposób skonstruować ofertę aby jak najpełniej odpowiadała potrzebom i planom placówek oświatowych – przede wszystkim z terenu województwa lubuskiego, dlatego też przygotowana została ankieta online, zawierająca 10 pytań skierowanych do osób zarządzających placówkami oświatowymi na terenie województwa lubuskiego.

 

Ankieta jest dostępna do 10 kwietnia 2018 roku pod adresem: https://www.interakniety.pl/i/9r7PmWn6

 

Zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety.