12 maja 2014

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego – kontrole doraźne

Na podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie kontroli doraźnej.

Analiza dotyczy 81. kontroli doraźnych przeprowadzonych w miesiącach: wrzesień-grudzień 2013 r. w 84. szkołach i placówkach województwa lubuskiego.

 

Załącznik: kontrole doraźne